Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
Sections
You are here: Home People Technical

Technical

NCRA, Pune 

Name Email Office Extn. No. Office Extn. No. Home
Bhilare P.D. bhilare G132 9203 9303
Gole S.R. satpal F235 9229
Jadhav P.D. prakash.jadhav 247D 9280
Kamble V.S. kamble G132 9203
Karekar P.G. karekar 248B 9280
Mhetre G.V mhetre 248B 9280
Murugesan S. murugesan G132 9203
Patil T.M. tmpatil 248B 9280
Sahoo D. sahoo 132 9203
Shelar P.B 248E 9280
Sutar G.N G132 9203

GMRT, Khodad 

Name Email Office Extn. No. Office Extn. No. Home

Bachal S.J. bachalsj 217 8320
Bhalerao V. B vilas 229 8312 6321
Bhonde I S bkumar 232 8380 9349
Bhumkar A K abhay 217 8320 6421
Bomble R.R.
Burle S M bsuresh 217 8320 6324
Diwane A.A. arvind 115 8307 8605
Dhende A.T. 203 8343
Gaikwad K.R. 101 8347 6370
Gaikwad P.S. psg 116 8306 6371
Gaikwad S.R. 101 8347
Gaikwad Y S yogeshg 227 8383 8605
Ganla A.A. atul 203 8309
Gavit S. Z. 116 8306
Ghangale H.K. 101 8347
Ghangale J.L. 116 8306
Ghorpade D D datta 217 8320
Hande S.S. siddhesh
Halagali I. irappa 228 8384 6380
Hande P J prakash 228 8309 6381
Haokip T S haokip 217 8320 6382
Jaiswar S.R.
Kamble U.S. 101 8334/8325 6411
Kanade C P cpk 205 8330
Kasar P.N. 101 8347
Kedari H.V. 116 8306
Khande D.R. 101 8347
Kotawadekar A.P. apk 113 8334
Kotwal A.R. 116 8306
Kumbhar G.C. kganesh FE lab 8312
Lokhande S K satish 228 8383/8384
Lolap K.R. 101 8347
Mirajkar S.S. sumit G132 8342 6430
Misal M B madhav G132 8330
Muley S.V. 217 8320
Nalawade J.R. nalawade 105 8308 6440
Nanaware D K dkn 203 8309
Patil B.S. balaso 115 8307 6460
Patil S.D. sdp 114 8325 6461
Phakatkar S V sudhir 203 8343
Poonattu A M ajee 217 8320 9347
Raybole P.A. pravin 228 8384
Rajendran B raj G132 8330 9344
Ramesh S ramesh 229 8312 6480
Salve S.M. sagar
Sakthivel A. 116 8306
Sankpal S.D.
Shirashath S santosh 101 8347
Shigwan R.B. 203 8309 6492
Somwanshi M.D. smangesh 105 8383 6495
Talpade K.M. kisan 228 8384 / 8312
Temgire D.D. dutta 217 8320 6500
Temkar V.B. vishal 229 8312
Thorat G.G. ggt 116 8306
Thorat G.M. 8300
Thorat K.T. 229 8312
Thorat R.B. 116 8306
Vawhal A.A. anand 229 8312
Vishwakarma A.M. ajay 203 8343/8305
Walunj D.V. walunj 101 8347

 

RAC, Ooty

Name Email Office Extn. No. Office Extn. No. Home
Alagupandiyaraja M. alagu@wm.ncra.tifr.res.in
Chandrasekaran R. rcs@tifr.res.in 228 40,33
Chandrasekaran V. vcs@tifr.res.in 23
Jadhav N.B.
K. Raja

raja@wm.ncra.tifr.res.in

925
Nallasivam M.
Sankaran M. 35
Senthil Kumar S.J.

senthil@wm.ncra.tifr.res.in

sjsk.nilgiris@gmail.com

35
Sivakumar S. 105 4905
Sriram H.
Suresh I.
Thangakumar A. 35
Venkatsubramani R. rvs@tifr.res.in 228 40
Document Actions